Prenesite svoju promenu u stvarnost​

Stabilnost sa socioekonomskim kanban sistemima​

Naši modernizovani Socioekonomski Kanban sistemi omogućavanju kompanijama da vode svoje svakodnevno poslovanje dok aktivno apsorbuju promene na tržištu. Sa našim klijentima smo naučili da se ne radi o modelima zrelosti ili dugotrajnim rešenjima, već o omogućavanju da se brzo prilagode spoljašnjim i unutrašnjim promenama kroz funkcionalne socioekonomske kanban sisteme. Oni obezbeđuju brzo ispunjavanje zahteva kupaca i brzo predviđanje nepredvidivih promena na tržištu. Poluga socioekonomskih kanban sistema je u dubokoj korelaciji sa upravljanjem raznolikošću koja se odnosi na mogući skup odluka koje se donose tokom promene na tržištu. Takozvani mehanizam dobrog regulatora je opšti uslov za efikasnu prilagodljivost i apsorbovanje poslovnih udaraca.​

Šta nudimo?​

Pandemija Covida i drugi ekonomski sukobi dokazali su da su kompanije u stanju da predvide svoje akcije u realnom vremenu kada se pojave neočekivane okolnosti. Negujemo istinsku prilagodljivost kompanija da održe dinamički stabilne uslove stanja za poslovnu agilnost da nepredvidivost ne onemogućava funkcionalne procese i takođe obezbeđuje brzo vreme reakcije u skladu sa održavanjem osnovnih poslovnih operacija smanjenjem troškova transakcije.​

Šta stabilnost sa socioekonomskim kanban sistemima može da učini za vas?​​

 • Garantovano pronalaženje pravih resenja uz prilagođavanje radnog kadra​
 • Saznajte zašto su tradicionalni pristupi neadekvatni​
 • Kako postupati sa neočekivanim događajima bez prethodnog modela za takvu nepredvidljivost uz socioekonomske kanban sisteme​
 • Postignite uspeh sa bržim vremenom reakcije, ciljnim datumima i datumima isporuke fokusirajući se na svoje normativne, formativne i tehničke strukture​
 • Kako da uključite deduktivni princip u svoje svakodnevne operacije da biste postigli uspeh skaliranja za višekratnu upotrebu​
 • Prilagodite princip rada sa tri glavne varijable za stabilan sistem​

Ko treba da prisustvuje? ​

 • Lideri na svim nivoima
 • Arhitekti
 • Inženjeri, operativci
 • Menadžeri projekata​​
 • Vlasnici proizvoda

Učesnici će naučiti​

 • Zone prilagođavanja
 • Dobar Regulator
 • Potrebna raznolikost
 • Autopoeza​​

​Uključujemo Clash of Clans da prikažemo efekte u realnom vremenu.

Clash of Clans unleash Socioeconomic Kanban Systems
Clash of Clans ilustruje socioekonomskim kanban sistemima.
Logo, Adaptive Change Management, Sozioökonomische Managementsysteme, Socioeconomic Management Systems

Pozovite nas​

Österreich, Austria, Austrija

Austrija +43 664 66 53 975

Serbien, Serbia, Srpski

Srbija +381 65 6251 806

Europäische Union, European Union, Evropa

Evropa +43 3322 43 215

Türkiye, Türkei, Turkey, Turska

Turska +43 4433 43 215

Poverenje je jedno od naših najcenjenijih dobara! Lične podatke ne stavljamo na raspolaganje trećim licima za korišćenje.​

Povežite se sa nama​

Pišite nam

Корпа

Cookies?

We use cookies to improve our website.

Discover More. ​ 

Wir nutzen Cookies um unsere Homepage zu verbessern.

Mehr erfahren.